Cranio paard
Brengt de beweging en het welbevinden van je paard weer in  balans.

Scholing cranio-sacraal voor therapeuten.

Deze intensieve vierdaagse training is bedoeld voor manuele paardenbehandelaars (fysiotherapeuten, Bowentherapeuten, Emmett-therapeuten, chiropractors, e.a.).

Tijdens deze training, die uit twee keer twee dagen bestaat, leer je hoe het cranio-sacrale systeem in elkaar zit, waar het loopt, hoe het werkt en een groot aantal verbindingen.

Verder leer je alle voor cranio-sacraal belangrijke schedelbeenderen met hun functie, beweging en connectie.

Je leert een aantal goed inzetbare cranio-sacrale technieken. Die worden op zowel mens als paard geoefend.
De laatste dag dien je zelfstandig een casuspaard behandelen en uit te leggen waarom je het paard met die grepen hebt behandeld. Bovendien wordt er een korte theoretische toets afgenomen.

Deze scholing is bedoeld om jouw huidige behandelmethode te verdiepen, versterken en/of aan te vullen

Aan het eind van deze vier dagen ben je in staat om een aantal cranio-sacraal technieken gericht en professioneel toe te passen en te integreren in je eigen behandelmethode.

Kosten:

€ 395,-- exclusief btw, inclusief koffie/thee, lunch, reader

Locatie en data:

21, 22 september 2018, 5, 6 oktober 2018 te Koekange

Data voor Hollandscheveld volgen zo spoedig mogelijk.